Noteikumi un nosacījumi

 1. Pirms sākt lietot SIA “MadeinLatvia.eu” (Reģistrācijas Nr.: 44103144439, PVN maksātāja Nr.: LV44103144439, jur. adrese: “Smukiņi”, Viļķenes pag., Limbažu nov., LV-4050, Latvija) internetveikalu MadeinLatvia.eu, lūdzam rūpīgi izlasīt šos lietošanas noteikumus un nosacījumus (turpmāk – Noteikumi).
 2. Ar internetveikalu MadeinLatvia.eu (turpmāk – Internetveikals) tiek saprasta SIA ”MadeinLatvia.eu” izveidotā timekļa vietne, kuras interneta adrese ir madeinlatvia.eu, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.
 3. Apmeklējot Internetveikalu vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs piekritāt šiem Noteikumiem.
 4. Informējam, ka Internetveikalā ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko un juridisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana Internetveikala lietošanas laikā. Šī apstrāde notiek saskaņā ar Internetveikala Privātuma Politiku.
 5. SIA “MadeinLatvia.eu” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt Internetveikala saturu un Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēka pēc to publicēšanas Internetveikalā.
 6. Gadījumā, ja kāds no šajos Noteikumos norādītajiem punktiem zaudē spēku, tas neietekmē parējos Noteikumu punktus.
 7. Ar brīdi, kad sākat lietot Internetveikalu vai tajā veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatīts, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievērosiet tos. Katra Internetveikala lietotāja pienākums ir regulāri pārskatīt pakalpojumu sniegšanas noteikumus, lai sekotu līdzi izmaiņām, kas tajās ieviestas. Ja jūs nepiekrītat noteikumiem, Internetveikala izmantošana aizliegta.
 8. SIA “MadeinLatvia.eu” ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt Internetveikala norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.
 9. Lai kļūtu par Internetveikala reģistrēto lietotāju, ir jāievēro Internetveikala noteiktā reģistrēšanās kārtība. Reģistrējoties, Internetveikala lietotājs piekrīt Privātuma Politiku.
 10. Katram Internetveikala reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja Internetveikalā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.
 11. Internetveikala reģistrētājs lietotājs piekrīt saņemt informāciju no Internetveikala par dažāda veida aktualitātēm.
 12. Gadījumos, ja ir neskaidrības par Internetveikalā ievietoto formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar Internetveikalu, zvanot uz tālruni (+371) 20162162 vai rakstot e-pastu uz info@madeinlatvia.eu.
 13. Jums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar Internetveikala Noteikumiem.
 14. Neizmantojiet Internetveikalā ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Internetveikalā piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 15. Internetveikalā sniegtajiem preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. SIA “MadeinLatvia.eu” nevar garantēt, ka lietotāja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos preču krāsas. Lietotājs saprot, ka preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem, ka arī preču iepakojums var atšķirties no tā, kas ir parādīts Internetveikalā sniegtajos attēlos.
 16. SIA “MadeinLatvia.eu” neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies Internetveikala lietošanas laikā.
 17. SIA “MadeinLatvia.eu” no vienas puses un lietotājs, kas veic pasūtījumu (turpmāk – Pircējs), no otras puses, noslēdz distances līgumu (turpmāk – Līgums): SIA “MadeinLatvia.eu” apņemas pārdot un piegādāt preces Pircēja norādītai personai (turpmāk – Saņēmējs), atbilstoši Pircēja pasūtījumam.
 18. Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs apstiprina, ka tam ir likumīgās tiesības pirkt preces Internetveikalā. Iegādāties preces Internetveikalā drīkst:

18.1 fiziskās personas, kas ir sasniegušas pilngadības vecumu savā valstī;

18.2 juridiskās personas.

 1. Slēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pirkuma laikā uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts avansa rēķins un pavadzīme ar pirkuma informāciju, kuri tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.
 2. Par precēm Pircējs var norēķināties:

20.1 ar maksājuma (kredīta vai debeta) karti;

20.2 ar bankas pārskaitījumu uz SIA “MadeinLatvia.eu” bankas kontu, kas norādīts avansa rēķinā;

20.3 ar tiešsaistes maksājumu caur internetbanku (Bank Link);

20.4 ar pārskaitījumu PayPal maksājumu sistēmas ietvaros (turpmāk – PayPal).

 1. Juridiskām personām ieteicams maksājumā informācijā norādīt uzņēmuma reģistrācijas numuru ātrākai maksājuma identifikācijai. Šādā veidā pasūtījums sistēmā tiks ātrāk apstiprināts un nodots izpildei.
 2. Līgums starp Pircēju un SIA “MadeinLatvia.eu” uzskatāms par noslēgtu sākot ar brīdi, kad Pircējs apmaksā pasūtījumu.

22.1 Veicot maksājumu ar maksājuma karti pasūtījums tiek uzskatīts par apmaksātu, kad pasūtījuma summa tiek rezervēta kartes lietotāja kontā un SIA “MadeinLatvia.eu” saņem darījuma apstiprinājumu;

22.2 Veicot maksājumu ar bankas pārskaitījumu vai ar Bank link, pasūtījums tiek uzskatīts par apmaksātu, kad pasūtījuma summa ir ienākusi SIA “MadeinLatvia.eu” bankas kontā. Lai paātrināt pasūtījuma izpildi, apmaksājot ar pārskaitījumu, aicinām nosūtīt maksājuma uzdevumu uz e-past info@madeinlatvia.eu;

22.3 Veicot maksājumu ar PayPal, pasūtījums tiek uzskatīts par apmaksātu, kad pasūtījuma summa ir ienākusi SIA “MadeinLatvia.eu” PayPal kontā.

 1. Ja Pircējs izvēlas 20.2. punktā norādīto norēķināšanās veidu, Pircējam ir pienākums apmaksāt pasūtījumu ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no pasūtījuma brīža. Pircējam neapmaksājot pirkumu norādītajā termiņā Internetveikalam ir tiesības uzskatīt, ka Pircējs ir atteicies no Līguma slēgšanas, un anulēt pasūtījumu.
 2. Pēc pasūtījuma noformēšanas Internetveikals nosuta Pircējam uz norādīto e-pastu avansa rēķinu apmaksāšanai ar pārskaitījumu vai rēķinu par apmaksu ar maksājuma karti, ar Banklink vai PayPal. Sagatavojot pasūtījumu, Internetveikals nosuta Pircējam uz pasūtījumā norādīto e-pastu pirkumu apliecinošo dokumentu – pavadzīmi, kas apliecina, ka preces tika izsūtītas Pircējam.
 3. Uz pirkumu apliecinoša dokumenta jeb pavadzīmes tiek norādīta par pasūtījuma komplektēšanu un nosūtīšanas dokumenta sastādīšanu atbildīgā persona. Pircējs piekrīt, ka uz dokumenta norādītā atbildīgās personas vārda un uzvārda esamība ir līdzvērtīga minētās personas parakstam.
 4. Pircējs var pieprasīt Internetveikalu veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, var rakstot e-pastu uz info@madeinlatvia.eu vai zvanot uz tālruni (+371) 20 162 162. Internetveikals pēc iespējas izpildīs Pircēja pieprasījumu.
 5. SIA “MadeinLatvia.eu”, konstatējot Internetveikalā kļūdas un/vai neprecizitātes preču cenās vai aprakstos, ir tiesības vienpusēji atcelt Līgumu, rakstiski (pa e-pastu) informējot Pircēju un atceļot pasūtījumu. Pircējam, kas vēlas iegādāties to pašu preci par jauno pareizi norādīto cenu, ir jāpasūta prece no jauna.
 6. Izņēmuma kārtā SIA “MadeinLatvia.eu” ir tiesības atcelt Līgumu sekojošos gadījumos:

28.1 ja pasūtījuma laikā tiek pārkāpti Internetveikala lietošanas Noteikumi;

28.2 Ja Līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, viltu vai ar spaidiem;

28.3 pasūtīto preču trūkuma dēļ;

28.4 pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse;

28.5 preces apmaksas nokavējuma dēļ;

28.6 citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētājos gadījumos.

 1. Faktu, ka Pircējs ir saņēmis preci, apliecina:

29.1 Saņemot pasūtīto preci ar standarta piegādi vai izņemot no DPD Pickup paku bodēs (turpmāk – PPB) – Saņēmēja paraksts uz pavadzīmes, CMR vai uz kurjera/pasūtījuma izsniedzēja elektroniskā termināļa.

29.2 Saņemot pasūtīto preci DPD Oickup pakomatos (DPD Pickup paku skapis, turpmāk – PPS) – pircēja pašrocīga koda ievadīšana preces pasūtījuma izņemšanai.

 1. Pretenzijas par to, ka pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad pasūtījuma saņemšana ir apliecināta ar kādu no 29. punktā aprakstītajām metodēm, netiek pieņemtas.
 2. Neskatoties uz pienākumiem, kas paredzēti citos šo Noteikumu punktos, Pircējs apņemas pirms preces lietošanas sākuma (tajā skaitā arī pirms tās salikšanas kopā, montāžas u. tml.) apskatīt preci un pārliecināties, ka saņemtā prece atbilst pasūtītai.
 3. SIA “MadeinLatvia.eu” nebūs atbildīga par Līguma vai jebkādu saistību saskaņā ar Līgumu nepildīšanu vai izpildes kavēšanu, ja šāda nepildīšana vai kavēšana radās saistībā ar notikumiem ārpus Internetveikala kontroles, kā tas ir definēts šo Noteikumu 32.1. punktā.

32.1 Notikums ārpus Internetveikala kontroles nozīmē jebkādas darbības vai notikumu, kuru SIA “MadeinLatvia.eu” pamatoti nevar kontrolēt (nepārvarama vara);

32.2 Gadījumā, ja notiek notikums ārpus Internetveikala kontroles, kas ietekmē pienācīgu SIA “MadeinLatvia.eu” saistību izpildi saskaņā ar Līgumu:

32.2.1 Internetveikals nekavējoties rakstiski (pa e-pastu) informēs Pircēju;

32.2.2 SIA “MadeinLatvia.eu” saistību, kas izriet no Līguma, izpilde tiks apstādināta un saistību izpildes termiņš tiks pagarināts par termiņu, kas vienāds ar notikuma ārpus Internetveikala kontroles ilgumu.

 1. Internetveikala lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz Internetveikalā pieejamo saturu. Aizliegts izmantot Internetveikala ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie Noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu Internetveikalā iekļautu zīmolu vai logotipu.
 2. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Internetveikalu pieder tikai un vienīgi SIA ”MadeinLatvia.eu”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai var tikt nodarīti SIA “MadeinLatvia.eu” un/vai trešajām personām.
 3. Pircējam ir pienākums ievērot Noteikumos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas prasības.
 4. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem Noteikumiem un/vai no Līguma, kas noslēgts izmantojot Internetveikalu, tiks izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 5. Informācija par to, kā sazināties ar SIA “MadeinLatvia.eu”, ir pieejama Internetveikala sadaļā “Kontakti”.
 6. Veicot preces pasūtīšanu, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat Piegādes nosacījumiem.
 7. Veicot preces pasūtīšanu, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar un piekrītat Atteikuma tiesībām.
 8. Veicot preces pasūtīšanu, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar un piekrītat Privātuma politikai.

Versija 01.05.2021